DLA RODZICÓW

B.A.S.E.® Babywatching to program, który rozwija empatię i umiejętności społeczne u dzieci

DLA INSTYTUCJI

Program adresowany jest dla przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych oraz innych placówek wspierających rozwój dzieci

DLA RODZICA B.A.S.E.

Dla rodziców, którzy wraz ze swoim dzieckiem chcą wesprzeć nasz program

CZYM JEST 

B.A.S.E.® 

Babywatching ?

BABYWATCHING to metoda pracy z dziećmi polegająca na obserwacji przez dzieci w wieku przedszkolnym relacji jaka tworzy się między mamą/tatą a ich nowo narodzonym dzieckiem. Raz w tygodniu przez 20-30 minut grupa dzieci obserwuje mamę/tatę zajmujących się swoim niemowlęciem. Dzieci mają możliwość obserwowania jak dziecko rozwija się z tygodnia na tydzień. 

DLACZEGO EMPATIA JEST TAK WAŻNA?

Empatia to umiejętność dostrzegania, wyobrażania sobie i myślenia o sytuacji z perspektywy innej osoby. Żeby zrozumieć co czuje druga osoba musimy poznać jej historię, okoliczności sytuacji, poddawać refleksji to co dzieje się w jej umyślę oraz wczuwać się w jej emocje.

Empatia to rozumienie przeżyć innych osób, wczuwanie się w ich emocje oraz komunikowanie tego co dostrzegamy i rozumiemy.

CO MÓWIĄ RODZICE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ?

FAKTY O B.A.S.E.®

Badania prowadzone nad B.A.S.E.® potwierdzają jego skuteczność. Oto najważniejsze wyniki!

Dzieci, które wzięły udział w zajęciach są:

  • BARDZIEJ empatyczne, uważne i opiekuńcze
  • Wrażliwe na swoje potrzeby
  • MNIEJ agresywne, wycofane z kontaktów społecznych
  • Potrafią lepiej sobie radzić z emocjami i rozwiązywać konflikty
  • Posiadają dodatkowe kompetencje społeczne.

B.

BABYWATCHING

A.

AGAINST AGGRESSION AND FEAR

S.

FOR SENSITIVITY

E.

AND EMPATHY

WYDARZENIA

logo_fio-ml_krzywe-zmiana_2016-1Projekt dofinansowany ze środków “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My