Zakończone programy

W czerwcu 2016 r. po dziesięciu miesiącach współpracy zakończyłyśmy prowadzenie grup B.A.S.E. w dwóch placówkach: w warszawskim przedszkolu przy ul. Dolnej oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W kwietniu 2017r. zakończyłyśmy prowadzenie kolejnej grupy