Warsztaty w 2017 r.

  Aktualnie Fundacja w ramach zadania finansowanego przez M.St. Warszawa prowadzi szereg warsztatów z zakresu rozwiązywania problemów oraz rozwoju empatii. Pracujemy z dziećmi i dorosłymi w Domu Samotnej Matki i Dziecka, OPS Praga Północ oraz Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi D