Henri Parens – psychoanalityk dziecięcy wiele lat poświęcił pracy nad zagadnieniami rozwoju przemocy, rasizmu i wojny. Osobiste doświadczenia wojny, rozłąki z matką ale także wspomnienie głębokiej i bliskiej więzi z nią oraz ucieczka z Aushwitz i emigracja do Stanów Zjednoczonych przyczyniły się do zainteresowania problematyką agresji oraz pracy nad stworzeniem programu prewencyjnego zachowaniom agresywnym. Parens pragnął opracować metodę dającą możliwość doświadczania bliskiej relacji z rodzicem ponieważ wierzył, że taka dobra i bezpieczna więź daje siłę na całe życie i pomaga przetrwać najcięższe chwile. Bazując na doświadczeniach i współpracy z Henri Parens’em dr. Karl Heinz Brisch opracował program do pracy z dziećmi, B.A.S.E.® -Babywatching, który miał na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i lękowym oraz promowanie empatycznej postawy i wrażliwości na innych.

B.A.S.E.® (Babywatching in preschool and school to prevent aggression and fear and to promote sensitivity and empathy) jest  metodą polegającą na obserwacji przez dzieci relacji jaka tworzy się między mamą/tatą a ich nowo narodzonym dzieckiem. Raz w tygodniu przez 20-30 minut grupa dzieci obserwuje mamę/tatę zajmujących się swoim niemowlęciem, tak więc mają one możliwość obserwowania jak dziecko rozwija się z tygodnia na tydzień.

photo-1475004035199-b5d69999005f

Osoby prowadzące zajęcia zachęcają dzieci do opisywania tego co widzą, wczuwania się i myślenia o emocjach i zachowaniach niemowlęcia oraz rodzica. Dzięki temu rozwija się empatia i wrażliwość na drugiego człowieka, tak bardzo potrzebna do budowania dobrych relacji z innymi. Badania pokazują, że metoda ta rozwija empatię, wrażliwość i uważność na siebie i innych, a także przyczynia się do spadku zachowań agresywnych i reakcji lękowych. W konsekwencji dzieci potrafią lepiej współpracować, rozumieć swoje emocje i okazywać troskę i współczucie w kontaktach z innymi.