Warsztaty w 2017 r.

  Aktualnie Fundacja w ramach zadania finansowanego przez M.St. Warszawa prowadzi szereg warsztatów z zakresu rozwiązywania problemów oraz rozwoju empatii. Pracujemy z dziećmi i dorosłymi w Domu Samotnej Matki i Dziecka, OPS Praga Północ oraz Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi D

Zakończone programy

W czerwcu 2016 r. po dziesięciu miesiącach współpracy zakończyłyśmy prowadzenie grup B.A.S.E. w dwóch placówkach: w warszawskim przedszkolu przy ul. Dolnej oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W kwietniu 2017r. zakończyłyśmy prowadzenie kolejnej grupy