Prowadzące zachęcają dzieci do opisywania tego co widzą, wczuwania się i myślenia o emocjach i zachowaniach niemowlęcia oraz rodzica. Dzięki temu rozwija się empatia i wrażliwość na drugiego człowieka tak bardzo potrzebna do budowania dobrych relacji z innymi! Badania pokazują, że metoda ta rozwija empatię, wrażliwość i uważność na siebie w kontaktach z innymi a także przyczynia się do spadku zachowań agresywnych i reakcji lękowych. W konsekwencji dzieci potrafią lepiej współpracować, rozumieć swoje emocje i okazywać troskę i współczucie w kontaktach z innymi.