We współczesnym społeczeństwie zbudowano potężny system służący rozwojowi umiejętności twardych a zaniedbano umiejętności emocjonalne. Chciałybyśmy aby nasze działania były uzupełnieniem tej propozycji i zapewniły równowagę w rozwoju dziecka. Pragniemy aby dzieci umiały podjąć w przyszłości najważniejsze decyzje o tym z kim się zaprzyjaźnić, kogo poślubić, odróżnić to co dobre i wartościowe od tego co zagrażające.  Nasz program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wierzymy, że poprzez niego możemy rozwijać empatię i umiejętności społeczne niezbędne do budowania dobrych relacji z innymi. Empatia osłabia zachowania szkodliwe i agresywne a równocześnie zachęca do pozytywnych zachowań.

Jeśli jesteś zainteresowany, aby Twoja placówka została objęta programem B.A.S.E.® prosimy o kontakt.