marysiaistas

Mama lub tata i ich kilkutygodniowe niemowlę odwiedzają przedszkole raz w tygodniu przez około 10 miesięcy. Dzieci siedzą w kręgu i obserwują jak dziecko rośnie i rozwija się z tygodnia na tydzień aż do momentu gdy zaczyna chodzić. Prowadzące poprzez zadawane pytania zachęcają dzieci do mówienia, opisywania tego co widzą, zastanawiania się i obserwowania jak tworzy się w więź pomiędzy niemowlęciem a jego rodzicem. Dzięki temu dzieci mogą empatyzować z mamą/tatą i dzieciątkiem.

Badania pokazują, że dzięki programowi wzrasta poziom empatii i rozwijają się umiejętności społeczne. Dzieci stają się bardziej uważne i empatyczne wobec siebie, mniej lękowe w kontaktach z innymi. Dodatkowym rezultatem jest zmniejszenie się ilości zachowań agresywnych.  Dzięki empatii rodzi się współczucie, altruizm i zdolność do dzielenia się. Jest kluczem do udanego rodzicielstwa, życia rodzinnego i społecznego.