Fundacja Inna Perspektywa powstała z fascynacji prostą metodą pracy z dziećmi nad rozwojem empatii i wrażliwości, obserwacji jak bardzo ta umiejętność jest potrzebna i przydatna, połączonej z zachwytem nad dziećmi, ich rozwojem i mocą wyzwalania w innych pozytywnych emocji. Ma na celu pomoc dzieciom poprzez wprowadzenie i rozpowszechnienie nowatorskiej metody pracy z nad rozwojem wrażliwości i empatii.

Fundacja została założona w 2015 roku przez Marię Wolak – Chmiel i Agnieszkę Nejman – Kalińską. Pomysł na założenie fundacji zrodził się w nas po udziale w szkoleniu z obserwacji niemowląt prowadzonych metodą Ester Bick. Miałyśmy okazję przez rok obserwować niemowlę w relacji z rodzicem w jego naturalnym środowisku. To doświadczenie  bardzo pogłębiło naszą wiedzę na temat rozwoju więzi między matką a noworodkiem oraz stanach psychicznych jakie przeżywa niemowlę już od pierwszych dni swojego życia. Udział w obserwacji niemowląt dodatkowo uwrażliwił nas na potrzeby dziecka i matki oraz wzbogacił nasze myślenie o rozwijającej się relacji między dzieckiem a rodzicami. Zrodziło się w nas pragnienie aby móc rozwijać wrażliwość i empatię u innych. Wtedy słyszałyśmy już na innym szkoleniu o metodzie B.A.S.E.® Babywatching. Wydała nam się ona odpowiedzią na nasze pomysły i pragnienia i świetnym połączeniem wpływu obserwacji rozwoju niemowląt i pracy z dziećmi. Postawiłyśmy sobie za cel rozwijać tą metodę w Polsce. Zdobyłyśmy tytuł B.A.S.E. Group Leader i od tej pory działamy na rzecz rozwoju empatii u dzieci metodą B.A.S.E.® Babywatching. Mamy już za sobą doświadczenia prowadzenia grup w przedszkolach oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Warszawie.  Nasza praca i zaangażowanie zostały docenione przez co zostałyśmy zaproszone na World Congress of the World Association for Infant Mental Health.

Od tego czasu Fundacja Inna Perspektywa znacznie się rozwinęła. Stanowimy teraz 5 osobowy, zgrany zespół. Pracujemy razem od kilku lat pomagając dzieciom i ich rodzinom po doświadczeniach przemocy. Łączy nas wspólna praca, chęć pomocy innym oraz długoletnia przyjaźń.