Fundacja Inna Perspektywa

Fundacja Inna Perspektywa ul. Ks. Józefa 25a 05-803 Pruszków
Agnieszka Nejman – Kalińska +48 512 948 864
Maria Wolak – Chmiel +48 692 686 105
Magdalena Pietrowska +48 698 420 077
kontakt@innaperspektywa.org
www.innaperspektywa.org