Mediacja w Innej Perspektywie, to:

Pomoc w osiągnięciu porozumienia w sytuacji konfliktu rodzinnego, partnerskiego czy po prostu między dwoma stronami  mającym inne spojrzenie na wspólną sprawę bez angażowania instytucji z zewnątrz. Mediatorzy w Innej Perspektywie pomagają w ustaleniu rozwiązania w bezpiecznej i kameralnej atmosferze.

Nasze wsparcie rozumiemy jako towarzyszenie stronom w dotarciu do rozwiązania równie zadowalającego dla każdej z nich, poprzez:

 • zorganizowanie spotkania w dogodnym i neutralnym miejscu dla stron, poprzedzając to indywidualną rozmową o charakterze zapoznawczym ze sprawą stron oraz procesem mediacji
 • pozostawanie obiektywnym i neutralnym mediatorem wobec stron i kwestii spornej
 • zapewnienie poufności
 • umożliwienie wypowiedzi swoich potrzeb bez wzajemnego zakłócenia
 • ustalenie wspólnego problemu do omówienia
 • zrozumienie kwestii problemowej
 • prowadzenie rozmowy bez wzajemnego oceniania, oskarżania
 • poszerzenie spektrum możliwości i alternatyw danej sytuacji
 • wypracowanie rozwiązania zadowalającego dla każdej ze stron
 • pomoc w sformułowaniu ugody/porozumienia
 • pomoc w ułożeniu Indywidualnego Planu Rodzicielskiego

Nasi mediatorzy pracują zgodnie ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.