SAFE® – Safe Attachment Family Education

Program wspierania bezpiecznej więzi między rodzicami a dziećmi.
Przeznaczony jest dla przyszłych rodziców dla których ciąża, poród i rodzicielstwo przynosi wiele pytań, dla tych, którzy coraz częściej czują się niepewnie lub nie zgadzają się ze sobą, co jest najlepsze dla ich dziecka.
Pomaga odpowiedzieć na wiele trudnych pytań; m.in.:
  • Czy rodzice muszą cały czas sami opiekować się dzieckiem?
  • Co zrobić, gdy rodzice mają potrzeby odmienne od potrzeb dziecka?
  • Kiedy i jakich granic potrzebuje moje dziecko?
  • Jak sobie radzić z problemami w zachowaniu niemowląt (takimi jak problemy ze snem lub jedzeniem, płaczem)
  • W jaki sposób można rozpoznać i uniknąć przenoszenia własnych nierozwiązanych traum z dzieciństwa?
SAFE® uczy jak z wyczuciem reagować szybko i odpowiednio na sygnały dziecka. Pozwoli  to na rozwijanie bezpiecznego przywiązania – najlepszego fundamentu jaki rodzice mogą dać swojemu dziecku. Bowiem dzieci, które rozwijają bezpieczne przywiązanie są m.in. bardziej prospołeczne i mniej agresywne, mają większą zdolność do empatii, są bardziej twórcze i wytrwałe w dążeniu do celu, wykazują większą kreatywność.
SAFE® to program profilaktyczny dla wszystkich przyszłych rodziców – od ok. siódmego miesiąca ciąży, przeprowadzany w zamkniętej grupie do końca pierwszego roku życia dziecka.
Samotni rodzice mogą skorzystać z dodatkowej pomocy w czasie drugiego i trzeciego roku ich dziecka w razie potrzeby.