Warsztat Umiejętności Rozwiązywania Konfliktów w Innej Perspektywie to cykl warsztatów, których celem jest:

  • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób bezpieczny i nieagresywny
  • praca nad budowaniem porozumienia bazującego na zrozumieniu oraz współpracy
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu poprzez przedstawienie swojego punktu widzenia oraz wysłuchanie innego punktu widzenia
  • kształtowanie zdolności w formułowaniu istoty problemu
  • poszukiwanie  oraz wypracowywanie rozwiązania zadowalającego i akceptowalnego dla stron
  • zwiększanie zdolności ułatwiających komunikację (m.in. aktywne słuchania, komunikat “ja”, zadawanie pytań)
  • poznanie ćwiczeń i gier ułatwiających rozwiązanie konfliktów.