W czerwcu 2016 r. po dziesięciu miesiącach współpracy zakończyłyśmy prowadzenie grup B.A.S.E. w dwóch placówkach: w warszawskim przedszkolu przy ul. Dolnej oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W kwietniu 2017r. zakończyłyśmy prowadzenie kolejnej grupy B.A.S.E. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W czerwcu 2017 r. zakończyłyśmy prowadzenie grupy B.A.S.E. w przedszkolu przy ul. Kaukaskiej.

Dodaj komentarz