Maria Wolak – Chmiel

Psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy, B.A.S.E.® Mentor, B.A.S.E.® Group Leader.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, profil psychologia kliniczna.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz prowadzeniem analitycznej psychoterapii grupowej. Pracuje również z rodzicami prowadząc                 warsztaty wychowawcze dla rodziców, grupy dla mam ukierunkowane na budowanie więzi między rodzicami i dziećmi oraz zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające  empatię metodą B.A.S.E.® Babywatching.

Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii analitycznej certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo   Psychologiczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów; rok szkolenia na Podyplomowym Kursie Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; szkolenie w zakresie diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci; szkolenie „Motywowanie do Zmiany” organizowane przez Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii; szkolenie z obserwacji niemowląt prowadzone metodą Ester Bick biorąc czynny udział, jako obserwator niemowlęcia oraz szkolenie dla B.A.S.E.® Mentor i B.A.S.E.® Group Leader.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Krakowie na Oddziale Całodobowym Leczenia Psychoz w Klinice Psychiatrii UJ oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii UJ. Pracowała w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomost” gdzie prowadziła psychoterapię grupową i indywidualną oraz udziela wsparcia psychologicznego osób po kryzysach psychotycznych, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia osobowości oraz osób z organicznym uszkodzeniem mózgu. Pracowała również w opiece środowiskowej udzielając wsparcia psychologicznego i prowadząc psychoterapię indywidualną w środowisku domowym. Przez ostatnie 5 lat związana ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualna oraz grupową osób z doświadczeniem różnych form przemocy.

 

   Agnieszka Nejman – Kalińska

Psycholog dziecięcy, B.A.S.E.® Mentor i B.A.S.E® Group Leader.

Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pedagogiczne studia kwalifikacyjne, podyplomowe studia: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła szkolenia z zakresu diagnozy klinicznej, terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i inne specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów pracujących na rzecz rodziców i dzieci m.in. szkolenie w zakresie diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci dla profesjonalistów Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Współtworzyła projekty szkoleniowe, ukończyła szkolenie z obserwacji niemowląt prowadzone metodą Ester Bick biorąc czynny udział, jako obserwator niemowlęcia oraz kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji. Kwalifikowany mentor programu dla rodziców – SAFE (Secure Attachment Family Education), B.A.S.E®. Mentor oraz B.A.S.E. Group Leader.

Posiada doświadczenie w pracy w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym, Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

      Karolina Mermer

Pedagog, pracownik socjalna, mediatorka, B.A.S.E®. Group Leader

Dyplom pedagoga uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Uprawnienia i praktykę zawodową w zawodzie mediatora zdobyła w CMPP w Warszawie. Przebyła szereg szkoleń z zakresu pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy domowej. Ukończyła szkolenie dla profesjonalistów pracujących z mamami  i ich dziećmi “Bliżej dziecka” z metody obserwacji niemowląt wg. Ester Bick.  Posiada uprawnienia do prowadzenia grup dziecięcych B.A.S.E.® Babywatching, które zdobyła w Londynie, Wielkiej Brytanii. Obecnie podjęła studia  „Psychologia Pozytywna w Edukacji i Wychowaniu. Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży”.

Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży, Ośrodku Pomocy Społecznej. Przez ostatnie 6 lat pracowała w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współprowadząca warsztaty umiejętności społecznych dla mam. Mająca wieloletnie doświadczenie w pracy w projektach społecznych.

Zdobyte doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną w zespole profesjonalistów pozwoliło dostrzec moc i siłę Innej Perspektywy, która stawia na rozwój empatii i uważności wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych oraz  wzmacnianie więzi między rodzicem a dzieckiem jako niezbędny filar szczęśliwej relacji między ludźmi.

Prywatnie zafascynowana praktykami medytacyjnymi, po własnym kursie MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).

 

   Magdalena Pietrowska

Politolożka i terapeutka pedagogiczna, B.A.S.E®. Group Leader. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących pomocy osobom krzywdzonym i osobom doznającym przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wieloletnia kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursynów. Uczestniczyła w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.

Tworzy projekty, współtworzyła programy szkoleniowe, współorganizowała konferencje krajowe i międzynarodowe. Ukończyła szkolenie dla profesjonalistów pracujących z mamami  i ich dziećmi “Bliżej dziecka”, gdzie poznała metodę obserwacji niemowląt wg. Ester Bick.

 

 

 

    Aleksandra Mądry

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, B.A.S.E.® Group Leader.

Absolwentka studiów magisterskich o profilu Pedagogika Resocjalizacyjna i Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Terapia Pedagogiczna z Edukacją Włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą, z którymi  bezproblemowo nawiązuje kontakt. Cały czas poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą, terapią pedagogiczną. Ukończyła warsztat ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców” „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci  Do nas mówiły?” oraz szkolenie z obserwacji niemowląt prowadzone metodą Ester Bick. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo” pracując jako wychowawca oraz przez ponad 4 lata w  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Warszawie pomagając dzieciom i kobietom po doświadczeniach przemocy .

Aktualnie pracuje jako terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej z Oddziałamy Integracyjnymi w Warszawie oraz prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Uważa, że ,,Najprostszą i najprzyjemniejszą formą komunikacji jest uśmiech”.